בישראל, תחום החקלאות המחדשת עדיין נמצא בחיתוליו. אנו נמצאים בפער משאר העולם בתחום החקלאות המחדשת אך אנו מתחילים להתעורר, ובסוף נדביק את הפער.


בעלי עניין שונים מתחילים לצעוד בדרך, כל אחד מכיוון אחר. לעיתים הם אינם משתמשים במושג 'חקלאות מחדשת' אך מתיחסים לאותם עקרונות מובילים.. וזה מה שחשוב. 


אחת ממטרותיה של העמותה היא למפות את הנעשה בתחום בישראל. למפות ולאגד את ההצלחות, את האתגרים, את הפרקטיקות ואת הניסיון הרב המצטבר באקסלים ובזכרונות ההולכים ונשכחים. כך, נוכל להבין לעומק היכן כמדינה אנו נמצאים, ולאן עלינו להכווין.


בעמוד זה אנו נותנים במה לחבר'ה שפועלים. כיוון שהתחום מורכב ממגוון רחב של תחומי עיסוק, נתחיל בחקלאים, ונמשיך לפרויקטים נוספים מחדשים ומקומיים.