עבודה רחבה זו סוקרת ומסכמת מגוון רחב של כלים לרב תפקודיות של שטחים חקלאיים.


העבודה מציגה את היתרונות וההזדמנות בשימוש רב תפקודי עבור חקלאים ,קהילות וגורמי ממשל, כמו גם את האתגרים והקשיים העומדים בדרך.


שימוש רב תפקודי בשטח חקלאי הוא כמו שהוא נשמע, שימוש השטח החקלאי לכמה מטרות שונות בין אם באותו זמן או בזמנים שונים במהלך השנה. 


מגוון השימושים נע בין המובן מאילו – גידול תוצרת חקלאית, דרך שימושים של שמירת טבע, שימור נגר, תיירות ופנאי וערכים קהילתיים ותרבותיים.


כפי שמוסבר בעבודה, היכולת לגרום לשטח מסוים למלא מספר פונקציות רבות הוא בעל חשיבות רבה, במיוחד במדינה צפופה כמו ישראל, בה יחס השטחים הפתוחים לגודל האוכלוסייה קטן במיוחד.


דבר שמצד אחד יוצר לחץ גדול על השטחים החקלאיים ומצד שני מייצר הזדמנויות רבות לרב תפקודיות וליתרונות הרבים הטמונים בה.


מבחינת החקלאי או בעל האדמות, הרב תפקודיות הינה הזדמנות להגדיל רווחים ולפתוח את השטח לשימושים נוספים, וגם ליצור שיתופי פעולה בעלי תועלות ישירות ועקיפות. 


עבור רשויות וגורמי ממשל שונים, הרב תפקודיות היא הזדמנות ליצור חיבורים ולתת מענה לתחומים הנמצאים תחת אחריותם, בעזרת ובשיתוף הקהילה המקומית ובעלי האדמות.


עבור הקהילה המקומית, הרב תפקודיות מהווה הזדמנות לנצל משאבים קיימים לחיזוק הקהילה והתרבות, ליצור חיבורים וקשר עם חקלאים ורשויות שונות כדי לקדם ערכים אילו. 


העבודה מציגה את הדרכים הקיימות ליצירת רב תפקודיות בארץ ובעולם. הן מפרספקטיבת הממשל, מפרספקטיבת החקלאי ופרספקטיבת הקהילה. ניתן למצוא בעבודה קשת רחבה של כלים ותהליכים ליצירת רב תפקודיות, כמו גם, מדריך יעיל לבחירה והתאמת כלים נכונים לכל מקרה.


מעבר לכלים, העבודה מציגה את המגמה הגדלה לשימוש רב תפקודי ואת החשיבות להמשיך ולפתח את הכלים למימושה. 


אנו ממליצים להיעזר בעבודה המקיפה הזו בין אם אתם גורמי ממשל, בעלי אדמות או חברי קהילה מקומית.


להורדת העבודה בקובץ – מכון דשא


 


כתיבת תקציר – אופיר עברי

(צוות תוכן – העמותה לקידום חקלאות מחדשת ואגרופורסטרי בישראל)