רצועות חיץ מיוערות על גדות נחלים הן למעשה שטח לאורך נחלים, אגמים או בתי גידול לחים המשלבים עצים, שיחים ו/או צמחים רב-שנתיים אחרים, ומנוהל באופן שונה מהשטחים האחרים שבאזור, בעיקר על מנת לשמר את אותם בתי הגידול הלחים הטבעיים. בדומה למחסומי רוח, גם רצועות החיץ על גדות הנחלים ניתן לנהל ולשלב בהן עצים ושיחים מניבים, ולאסוף מהם את התוצרת ולהנות  מערך מוסף כלכלי. בכל העולם ניתן למצוא רצועות חיץ במגוון של מיקומים, כמו בשולי שטחים חקלאיים, שולי שטחי מרעה, וכן  באזורים פרבריים ועירוניים. בתי גידול לחים נחשבים לבתי גידול רגישים במיוחד, בפרט לזיהום ולזליגה של חומרי הדברה וכימיקלים משטחים חקלאיים אשר בניגוד לזיהום שמגיע ממפעלים באופן ממוקד, מגיעים באופן מפוזר משטחים מאד גדולים.  מסיבה זו מדינות רבות מפעילות תוכניות תמיכה מסוגים שונים ובסדרי גודל משתנים לתמיכה בהקמה ואחזקה של רצועות חיץ להגנה על מקורות מים ובתי גידול לחים, הן במרחב הציבורים והן בשטחים חקלאיים ופרטיים.

רצועות חיץ מיוערות  יכולות לספק שלל שרותי מערכת כגון סינון ועיכוב של חומרי דשן ונוטריינטים, חומרי הדברה, ופסולת בעלי חיים שמגיעים כולם עם נגר שמקורו בקרקע חקלאית. הן תורמות לייצוב גדות הנחלים מפני קריסה ושחיקה  וחוסמות סחף קרקע המגיע עם הנגר ומונעות ממנו להצטבר בערוצי הנחל. הן מספקות הצללה, מחסה ומזון לדגים וליצורים אקווטיים נוספים, יכולות להוות בתי גידול ומסדרונות אקולוגיים למעבר של חיות בר ויצורים יבשתיים. רצועות חיץ מיוערות גם מסייעות ב הגנה מפני שיטפונות בשטחים חקלאיים וישובים הנמצאים במורד הזרם , ויכולות להגדיל את ההכנסות  מאדמות חקלאיות שמוצפות לעתים קרובות ולכן מתקבלים מהן יבולים ירודים. רצועות חיץ מהוות מקום אידאלי  לפיתוח אתרים לפנאי ונופש ובעיקר מגדילות את מגוון הכנסות לבעלי הקרקעות.

רצועות חיץ מיוערות  יכולות להשתלב בתוכניות אגניות של תשתית ירוקות לקבלת מגוון שרותי מערכת, במיוחד לאורך הממשק הכפרי-עירוני. פיתוח תשתיות ירוקות היא גישה המתפתחת כיום ברחבי העולם, לשימור שטחים פתוחים כך שהציבור יוכל להנות ממנו תוך שמירה על הטבע ועל חיות הבר.

אף על פי שרצועות חיץ מיוערות נועדו בדרך כלל לשמירה על איכות המים בבתי גידול לחים, ניתן לכלול בהן לעיתים  גם מיני עצים יצרניים שיכולים לספק רווח לחקלאי א לציבור כגון אגוזים, פירות ופרחים עציים דקורטיביים.  מקור: אתר USDA

יעילותן של רצועות חיץ מיוערות יכולה להיות מושפעת ממספר גורמים  בתנאי האתר והסביבה, לדוגמא: שיטות חקלאיות וסוגי הגידולים הסמוכים, גודל ורוחב הנחל, הטופוגרפיה וסוגי הקרקעות; תנאי האזור והמיקום באגן ההיקוות, שימושי הקרקע באזורים הסמוכים, המשכיות של רצועת החיץ, ומשווקים ואינטרס ציבורי. תכנון ועיצוב של רצועות חיץ מיוערות באופן מושכל שלוקח בחשבון את תנאי השטחהוא קריטי להבטחת היעילות שלהן.

רצועת חיץ מיוערת. מקור: אתר ה USDA

לקריאה נוספת באתר האגרופורסטרי של ה USDA:

https://www.fs.usda.gov/nac/practices/riparian-forest-buffers.php