מערכות גידול בשדרות יכולות להיות פשוטות יחסית למשל גידול מחזורים מגוונים של תבואות חד שנתיות בין שורות עצי מטע, או להיות מורכבות ורב-שכבתית המספקות מגוון רחב של תוצרת חקלאית. מערכות גידול בשדרות נקראות לעתים גם אינטרקרופינג (Inter-cropping)בעברית, גידול משולב או גידול לסירוגין. השיטות המורכבות יותר זו מתאימה במיוחד למגדלים המעוניינים לגדל מספר גידולים שונים על אותו השטח וכתוצאה מכך גדלה  התפוקה של המשק כולו. גידול של כמה גידולים שונים בסמיכות זה לזה יכול לספק שלל תועלות משמעותיות ליצרנים, כמו העלאת התפוקה, יצירת מיקרו-אקלים נוח המשפר את תנאי הגידול,  וניהול סיכונים משופר. מערכות גידול בשדרות הינן דינמיות במהותן ומשתנות ככל שעובר הזמן והעצים הצעירים הופכים לבוגרים. כאשר עצים ושיחים גדלים, הם משפיעים ומשנים את משטרי האור, המים וחומרי ההזנה שבקרקע. יחסי גומלין מורכבים אלה מייחדות את המערכות מסוג גידול בשדרות ממשקי גידול נפוצים יותר המתבססים על סוג גידול אחד בכל פעם (מונוקולטורה) ומעניקות למגדל את הייתרון שבגמישות בהכנסות.

כאשר עוסקים בגידול שדרות, לרוב נהוג להשתמש בטרמינולוגיה הכוללת שדרה (Ally), גידול שדרה (Ally crop), שורת עצים (Tree Row) ומרווח בתוך שורות (Within row spaces – איור המרכז הלאומי לאגרו-פורסטרי של משרד החקלאות האמריקאי)

הגמישות הרבה בממשקים מסוג זה מאפשרים למגדלים להתאים את ממשקי הגידול שלהם כך שיתאימו ויתנו מענה לצרכים של המשק כולו,  על ידי שיפור וחיזוק ענפים נוספים של אותו המגדל. לדוגמה, מגדל בעלי חיים יכול לזרוע יבולי מספוא בין שורות העצים שיכולים לספק מזון ולשמש כמצעים למרבצים, וכן גידולים נוספים המספקים מקור מזון לחיות. מגדלים יכולים ליישם שיטות של גידול בשדרות שישפרו את מבנה ובריאות הקרקע, ועל ידי נטיעה של מיני עצים המקבעים חנקן ניתן לצמצם את הצורך בדישון חנקני חיצוני.

מערכות גידול בשדרות יכולות לסייע לחקלאים לגשר על הפער בהכנסות בשנים הראשונות שלאחר הקמה של מטע חדש, גידולים קצרי מועד הגדלים בין שורות העצים, יכולים לספק הכנסה שנתית לטווח קצר עד שהעצים מתבגרים ומספקים יבול. הגמישות המערכתית של פרקטיקה זו מאפשרת ליצרן גם להגיב לצרכי השוק המשתנים, למגבלות עבודה שעלולות לעלות עם הזמן ולמטרות שיכולות להשתנות גם הן. כמו בכל שיטות האגרופורסטרי, מומלץ לשלב מערכות של גידול בשדרות כחלק אינטגרלי בפעילות של המשק כולו.

מקור וקריאה נוספת:

 https://www.fs.usda.gov/nac/practices/alley-cropping.php