אגרופורסטרי
עמוד הבית > אגרופורסטרי
אגרופורסטרי
בפשטות,  תחת ההגדרה של "אגרופורסטרי" "Agroforestry"  נכללות כל הפרקטיקות החקלאיות המשלבות עצים ושיחים עם גידולים שאינם עצים או עם בעלי חיים על אותו השטח או החלקה

מערכות אגרופורסטרי בבסיסן הינן שיטות חקלאיות המאפשרות לשלב יצרנות גבוהה ורווחית ובו זמנית לשמור  על הסביבה. במערכות אגרופורסטרי המנוהלות היטב השילוב של עצים בשטחים חקלאיים, יוצר מערכות חקלאיות בריאות וברות קיימא שתישמרנה לדורות הבאים ותהיינה חסינות יותר מפני שינויי האקלים בהשוואה למערכות החקלאיות הקונבנציונליות המקובלות כיום. במערכות אגרופורסטרי ניתן לגדל את היבולים יחד באותו הזמן, לגדל אותם ברוטציה,  או לגדל אותם בחלקות נפרדות כאשר חומרים מגידול אחד משמש לטובתו של גידול אחר, תוך שמירה על משאבי המים, הקרקע והמגוון הביולוגי.
לקריאה בהרחבה >
גידול בשדרות - Alley cropping
מערכות גידול בשדרות יכולות להיות פשוטות יחסית למשל גידול מחזורים מגוונים של תבואות חד שנתיות בין שורות עצי מטע, או להיות מורכבות ורב-שכבתית המספקות מגוון רחב של תוצרת חקלאית. מערכות גידול בשדרות נקראות לעתים גם אינטר-קרופינג (Inter-cropping)בעברית, גידול משולב או גידול לסירוגין.
לקריאה בהרחבה >
שילוב עצים ומרעה - Silvopasture

ממשקי סילבופסצ'ר Silvopasture הינם ממשקם אשר משלבים באופן מכוון עצים ביחד עם פעולות רעייה של בעלי חיים על אותם השטחים. מערכות אינטגרטיביות אלו מנוהלות באופן אינטנסיבי כך שניתן להפיק תוצרת הן מהעצים (פירות, סיבים, חומר בארה) והן מהשטחים הפתוחים (מספוא), ובכך הן מייצרות מקורות הכנסה למגדל לטווחים קצרים וארוכים בו זמנית.

לקריאה בהרחבה >
מחסומי רוח (גדר חיה) Wind Breaks
מחסומי רוח מורכבים מנטיעת שורות ישרות של  עצים ושיחים שנועדו לספק תועלות כלכליות, סביבתיות וקהילתיות. אמנם התפקיד העיקרי של מרבית מחסומי הרוח הוא למתן ולהאט רוחות במטרה לייצר תנאים נוחים יותר לקרקעות, יבולים, בעלי חיים, חיות בר ובני אדם, מחסומי רוח, המכונים לעתים גם רצועות הגנה או גדר חיה, יכולים גם לשמש למטרות מועילות נוספות כמו הצללה לבעלי חיים, מחסום ויזואלי, אסתטיקה, פעילות פנאי ונופש ותנובת פירות. מחקרים הראו כי מחסומי רוח יכולים לספק שירותי מערכת אקולוגיים, גם לאזורים הנמצאים מעבר לשטחי החווה כמו העשרת  המגוון הביולוגי, יצירת  בתי גידול לחיות בר ולחרקים מאביקים אצירת פחמן בקרקע, ושיפור איכות הקרקע והמים.
לקריאה בהרחבה >
רצועות חיץ מיוערות על גדות נחלים ומקורות מים Riparian Buffers
רצועות חיץ מיוערות על גדות נחלים הן למעשה שטח לאורך נחלים, אגמים או בתי גידול לחים המשלבים עצים, שיחים ו/או צמחים רב-שנתיים אחרים, ומנוהל באופן שונה מהשטחים האחרים שבאזור, בעיקר על מנת לשמר את אותם בתי הגידול הלחים הטבעיים.

בדומה למחסומי רוח, גם רצועות החיץ על גדות הנחלים ניתן לנהל ולשלב בהן עצים ושיחים מניבים, ולאסוף מהם את התוצרת ולהנות  מערך מוסף כלכלי. בכל העולם ניתן למצוא רצועות חיץ במגוון של מיקומים, כמו בשולי שטחים חקלאיים, שולי שטחי מרעה, וכן  באזורים פרבריים ועירוניים. בתי גידול לחים נחשבים לבתי גידול רגישים במיוחד, בפרט לזיהום ולזליגה של חומרי הדברה וכימיקלים משטחים חקלאיים אשר בניגוד לזיהום שמגיע ממפעלים באופן ממוקד, מגיעים באופן מפוזר משטחים מאד גדולים.  מסיבה זו מדינות רבות מפעילות תוכניות תמיכה מסוגים שונים ובסדרי גודל משתנים לתמיכה בהקמה ואחזקה של רצועות חיץ להגנה על מקורות מים ובתי גידול לחים, הן במרחב הציבורים והן בשטחים חקלאיים ופרטיים.
בואו להיות חלק >
צרו איתנו קשר >