כיצד שילוב של עצים בשטחים חקלאיים משפר את ממשקי הגידול ותורם לסביבה?

אקלים : עצים לוכדים  CO 2 ופולטים חמצן. הם אוגרים פחמן בביומסה שלהם (בעץ, ובשורשים) ומאיצים את אצירתו באדמה (הומוס). עצים מהווים מחסום טבעי, ובכך מגנים על גידולים רגישים מפני הרוח וממתנים את השפעתם של תנאי מזג אוויר קיצוניים. בנוסף לכך הצל שמספקים העצים,  יוצר סביבות שלמיקרו-אקלים המאפשר בין היתר תנאים המתאימים לגידול צמחים 'ייחודיים'.

מים : עצים תורמים לוויסות  מחזור המים על ידי שיפור יכולת החלחול ותאחיזת המים של הקרקע, ובכך מגדילים את כמות המים הזמינים לצמחים אחרים. עצים מצמצמים את כמויות הנגר היוצאות מהחלקה ומפחיתים את סחף הקרקע. עצים גם משפרים את יכולת הסינון של המים ומפחיתים את זיהומם. שורשיהם העמוקים של העצים,  מאפשרים למים משכבות קרקע עמוקות לעלות לכיוון פני הקרקע, ובכך הופכים "מקורות מים"  לזמינים לגידולים נוספים שצומחים באותו תא שטח.

אדמה : גידול מגוון של סוגי גידולים בשילוב כיסוי צמחי, עצים וגדרות מעוצות (גדר חיה) מאפשרים לנצל טוב יותר את אור השמש, להגביר את קצב הפוטוסינתזה ולהעשיר את הקרקע בחומר אורגני (מהעלים וענפים שנושרים). כתוצאה מכך נוצרת עם הזמן קרקע עשירה ופורייה יותר, המצמצמת את התלות בדשנים ממקור חיצוני. במובן זה, האגרופורסטרי מקבלת "השראה" במונחים אגרונומיים, בניסיון לחקות את התפקוד האוטונומי של יערות ושטחי המרעה טבעיים.

מגוון ביולוגי : עצים מהווים בתי גידול טבעיים למחצה, ומעניקים מחסה למגוון בעלי חיים וצמחים קטנים יותר החיוניים לחקלאות (האבקה, תחרות עם מזיקים). עצים מספקים מקור מזון לשלל יצורים ובכך תומכים במגוון הביולוגי, הודות למחזורי הצמחייה והפריחה, ויוצרים מערכת אקולוגית עשירה המתפתחת במרחב ובזמן.

רווחת בעלי חיים : עצים יכולים לתרום לרווחתם של חיות המשק על ידי הצללה, הגנה מפני הרוח, וכמקור מזון טרי.

 

השיטות

שיטות מתחום האגרופורסטרי קיימות בעולם שנים רבות, כאשר חלקן התפתחו במקור במערכות ייצור מזון טרופיות, וחלקן מתבססות על שיטות עתיקות של רעייה בשטחי מרעה מיוערים גם באזורים נוספים בעולם כמו אירופה והמזרח התיכון באזורים עם אקלים ממוזג יותר, נהוג לסווג את השיטות העיקריות לחמש פרקטיקות שונות אך יחד עם זאת גם קשורות.

https://www.fs.usda.gov/nac/practices/index.shtml

חמשת הפרקטיקות הן:

גידול בשדרות  Alley Cropping  – שילוב הגידול של עצים עם גידולים נוספים כמו ירקות עונתיים לקריאה בהרחבה

גידול בשדרות Alley cropping. מקור: אתר ה USDA

סילוופצ'ר Silvopasture  – שילוב רעיית בעלי חיים בשטחי הגידול לקריאה בהרחבה

פרות רועות במטע בממשק סילבופסצ'ר. מקור: אתר ה USDA

מחסומי רוחות (גדרות חיות)  Wind Breaks  –

רצועות עצים או שיחים מניבים אשר תוחמים את השטח ומגינים מפני נזקי רוחות לקריאה בהרחבה

מחסום רוח מעוצה. מקור: אתר ה USDA

רצועות חיץ מעוצות Riparian Buffers

רצועות עצים ושיחים מניבים המפרידים בין השטח החקלאי לבין נחלים ומקורות מים למניעה של זליגת מזהמים וסחף קרקע לקריאה בהרחבה

רצועות חיץ לצידי הנחל. מקור: אתר USDA

וחקלאות ביער Forest Faring

גידול של תוצרת חקלאית בעלת ערך כלכלי גבוה תחת חסותה והגנתה של חופת עצים מנוהלת לקריאה בהרחבה

חקלאות ביער. מקור: אתר ה USDA

עם הפנים קדימה

לסיכום, שיטות מעולם האגרוספורסטרי הן עתיקות-חדשות וזוכות להרבה התעניינות הן מהשטח והן על ידי הרשויות.  חקלאים רבים מכניסים יותר ויותר עצים לממשקי הגידול שלהם מתוך הבנה שהעצים מספקים להם תועלות רבות ומחזקים את כלל המשק באופן מקיים לטווח הרחוק. גם ממשלות רבות מכירות בשיטות של אגרופורסטרי כראויות לתמיכה ממשלתית מתוך הבנה שהרחבת היקף היישום תומך בהיבטים סביבתיים וכלכליים רבים, ולא פחות חשוב מפחיתים את טבעית הרגל הפחמנית של החקלאות המקומית.  מדינות רבות בעולם התחייבו לאמנות בינלאומיות להפחתת פליטות של גזי חממה בכל הסקטורים, והסקטור החקלאי היום הוא אחד התורמים העיקריים, ומשאבים אדירים מושקעים במציאת פתרונות להפחתה וקיזוז פליטות.  עצים הם צרכני הפחמן הגדולים ביותר בכדור הארץ ואחת הדרכים היעילות ביותר להפחית את טביעת הרגל הפחמנית של ממשקים חקלאיים, ולא בכדי שממשלות רבות תומכות בממשקים המשלבים עצים. בנוסף שוק אשראי הפחמי נמצא כיום עדיין בחיתוליו, ודורש ארגון ורגולציה בינלאומית, אך כל התחזיות מראות שלא רחוק היום שכל עץ שנמצא בבעלות חקלאי יהווה מקור הכנסה נוסף רק מעצם היותו צרכן של פחמן דו חמצני, וכך השקעה בעצים היא כדאית מכל הבחינות. יישומים חדשניים בעולם הטכנולוגיה החקלאית מתפתחים כל הזמן ומשתלבים בכל תחומי החיים והסביבה. כיום הם מתרחבים גם לסביבה העירונית ולצרכים סביבתיים כמו טיהור מים וקרקע וטיפול בשפכים.

  https://www.fs.usda.gov/nac/practices/additional-apps.php

אגרופורסטרי בישראל 

תחום האגרופורסטרי עדיין נמצא בתחילת הדרך, אך דווקא במדינות חמות ושטופות שמש כמו ישראל נכון לפתח וליישם שיטות המשלבות עצים שמספקים הצללה וממתנים את הטמפרטורה שסביבם.  יצירת תנאי גידול נוחים באמצעות עצים היא WIN-WIN  מכיוון שניתן להפיק רווחים הן מהעצים עצמם והן מהשירותים שהם מספקים עבור גידולים אחרים ובעלי חיים, שכיום ניתנים באמצעים מלאכותיים שכרוכים בעלויות כספית והשקעת אנרגיה (רשתות, אמצעי צינון).  תמיכה ממשלתית לחקלאים המיישמים שיטות בתחום הארגופורסטרי בישראל אינה קיימת עדיין, אך קרנות המחקר הלאומיות החלו בשנים האחרונות לייעד כספים בהיקפים גדולים לפיתוח שיטות לחקלאות מקיימת מסוגים שונים, ובכללן תחום האגרופורסרי. בנוסף, ישנה התעניינות מצד משרד החקלאות הישראלית לבחינה של פרקטיקות מסוג זה, ונשקלת האפשרות לכלול אותן במסלולי התמכות המוענקות לחקלאים.  ככל שיצטבר הידע והניסיון המקומי, כך ניתן יהיה להרחיב את היישום ולגייס מגדלים נוספים להצטרף ולהתנסות.