חזון העמותה ומטרותיה
עמוד הבית > צוות > חזון העמותה ומטרותיה

החזון

העמותה שואפת לקדם את תחום החקלאות המחדשת ואגרופורסטרי בישראל, ולהפוך חקלאות בגישה זו לחקלאות הנפוצה בארץ, המסייעת להתמודדות מול שינויי האקלים ע"י אדפטציה (הסתגלות) ומטיגציה (הפחתה). החקלאות בגישה זו תספק בריאות לאדם תוך שיפור בריאותה של הסביבה ופרנסתו של החקלאי.
העמותה מקדמת בעיקר את הפן המקצועי- חקלאי, של התחום, את גישור פערי הידע, פיתוח, חשיפה והכשרה לפרקטיקות בפועל ותוך העלאת המודעות.

כל זאת לצורך יצירת תשתית ראויה לביסוס התחום בארץ ואימוצו ע"י חקלאים.

כחלק מביסוס התשתית עבודתנו מקיפה מגוון רחב של תחומי ידע ופונה למגוון הסקטורים ובעלי העניין.

יעדי העמותה

  • הקמת פורום מומחים לחקלאות מחדשת
  • קידום מחקר יישומי, מקצועי ותצפיות בתחום, על כל רבדיו, בדגש על התאמה לתנאים המקומיים בישראל ואדפטציה לשינויי אקלים (ממשקים סביבתיים, יעילות הפרקטיקות השונות, אספקטים כלכליים חברתיים, בריאותיים וכו')
  • תמיכה/הקמה של חלקות מודל ו- "Living Labs" – מעבדות שטח וחלקות הדגמה
  • בניית שת"פ עם ארגונים בינ"ל בתחום החקלאות המחדשת והאגרופורסטרי
  • יצירת פלטפורמה לאיסוף וריכוז נתונים על הנעשה בתחום בישראל  database) והובלת רשת לחיבורים רלוונטים)
  • קידום תמיכה ותמרוץ לחקלאים באימוץ פרקטיקות או במעבר לחקלאות מחדשת (Top down  ו- Bottom up , קידום מדיניות, העלאת הביקוש..).
  • העלאת מודעות לתחום החקלאות המחדשת ואגרופורסטרי לקהל הרחב
  • יצירת מרכז פיזי, הדגמתי וחינוכי בו יוצגו פרקטיקות שונות מהחקלאות המחדשת ואגרופורסטרי, ב"בין העצים"

בואו להיות חלק >
צרו איתנו קשר >