כתבה: תמר כפרי


אחת השאלות הבוערות בעצמותיהם של חקלאים וחקלאיות בימים אלו, היא האם חקלאות מחדשת היא ריווחית?

מַעֲבָר לחקלאות מחדשת יכול להיות מוצא אחרון, בשל חשש לִפְגִיעוּת אקלימית ואבדן קרקעות.

החברה האנושית, אינה יכולה להמתין לאבדן כל הקרקעות המעובדות באופן אינטנסיבי כדי להפנים את הצורך העמוק בשינוי. חקלאות אינטנסיבית לוקחת בחשבון שיש דלקים פוסילים על מנת להמשיך להניע את גלגלי הטרקטורים ושרשראות אספקה רחוקות ובזבזניות במשאבים. אולם, השנה היא 2023 וכל המשאבים הללו במשבר: מים, קרקע, דלקים פוסילים ודשנים נמצאים בעליית מחירים תלולה בשל מחסור ובזבוז. זוהי נורה אדומה גם לחקלאים וגם לצרכנים שמחפשים יחד פתרונות יצירתיים.


מהי חקלאות מחדשת? חקלאות מחדשת היא חקלאות הבוחנת אתגרים סביבתיים בניהול חקלאי בגישות שהן מבוססות טבע ובריאות קרקע מאשר מבוססות כימיה ודלקים כפי שנוהגים בחקלאות אינטנסיבית (2). 


חקלאות מחדשת היא שילוב גישות מעשיות למגוון גידולים המייצרת גשר בין צרכים כלכליים ותזונתיים לצרכים סביבתיים. מודדים חקלאות מחדשת בדגש על בריאות קרקע, לכידת פחמן, יבול,  ורווח לחקלאי. 


האם היא ריווחית? התשובה מורכבת וצריכה להיבחן לכל גידול בנפרד. בארה"ב בה אין סובסידיות חקלאיות, נמצאה ריווחיות בגידול תירס.


בבחינה של עשרים גידולי תירס מארה"ב נמצאה ירידה ביבול בשיעור של 29%, אולם עלייה בריווחיות של 78% (4). מחירי זרעים עמידים, חומרי דישון וחומרי הדברה המהווים השקעות גבוהות מנוכים מסך ההשקעות ומייצרים מאזן כלכלי. בנוסף, בהסתכלות הוליסטית לשנים קדימה, החקלאות המחדשת מייצרת תחזיות כלכליות משופרות, ככל שמרבים לעסוק בה לאורך זמן.


שני נדבכים עיקריים לעלייה ברווחיות הם עלויות בהשקעה בתחילת העונה ושווקי מסחר.


באפריקה, על פי הערכת הבנק העולמי, צפויה עלייה של כ13 אחוזים ביבול עד 2040 הודות לחקלאות מחדשת (5). על פי מספר מודלים כלכליים-חקלאיים נמצא כי חקלאות מחדשת יכולה למתן אבדן יבולים הנובעים מניצול יתר וירידת תפקודי הקרקע (3).


שימוש ברסק גזם


במערב הונדורס, נמצאה עלייה בביומסה של עצים הודות למעבר לשיטות של ייעור חקלאי – אגרופורסטרי ביערות צעירים בני שנתיים. נצפתה עלייה של ביומסת עצים בעונה היבשה מ4.3 גרם למטר רבוע ל24.8 גרם למטר רבוע. בעונה הרטובה מ 13.1 גרם למטר רבוע עלה ל41.9 גרם למטר רבוע.


בישראל, נעשו מספר ניסיונות בעמק החולה בעיקר במטרה להפחית ניגעות בגומא הפקעות (Cyperus rotundus) על ידי כיסוי בבטטה (Ipomoea batatas) כצמח כיסוי. בניסוי זה הופחתו חומרי ההדברה. 


בניסיון במטעי תפוח בגליל המערבי, בשנים 1998-2004, בקרקע טרה רוסה גרמסול ורנדזינה, נוסף רסק גזם של אורנים, 9-15 קוב לדונם. תוצאות הניסוי התבטאו בהפחתת עלות הדברת עשבים, עלייה בגודל פרי  ונחסכה בחצי מידת ההשקייה העונתית בקייץ (יובל קרר, מטעי מנרה). יש צורך לחזור כל 3 שנים על טיפול חיפוי ב5-9 קוב לדונם והתאמת טפטוף אל-נגר. יתרון נוסף, הוא עליית שרידות כנות רגישות לעליית מי תהום כגון כנות תפוחים: 106 ו104.
מקור: הפורום הכלכלי העולמי WEF


לסיכום

יתרונות כיסוי גזם עבור גפן יין, גלעיניים:

הפחתת הדברת עשבים, הפחתת השקיה, שיפור גודל פרי, הפחתת דישון- לכל אלו ערך כלכלי חלק כחיסכון וחלק כהגדלת תשומות. 


חקלאות מחדשת עושה בישראל את צעדיה הראשונים במגוון ענפי חקלאות, בבחינה כלכלית מקומית יש גיבוי ועידוד במעבר ממשרד החקלאות ומגורמי מקצוע מאירופה, ארה"ב ואוסטרליה. אנו מקווים שגישה זו תיתן תמורה כלכלית גבוהה יותר גם בישראל ותוכיח את עצמה כדרך חקלאית וסביבתית בטוחה יותר מהדרך בה נוסעים רב הטרקטורים כיום בישראל.


מקורות:  1. Hartmann, M., Six, J. Soil structure and microbiome functions in agroecosystems. Nat Rev Earth Environ 4, 4–18 (2023). https://doi.org/10.1038/s43017-022-00366-w

  2. Ikerd, J., 2021, The Economic Pamphleteer: Realities of regenerative agriculture. Journal of Agriculture, Food Systems, and Community Development, 10(2), 7–10.

    DOI: https://doi.org/10.5304/jafscd.2021.102.001

  3. Kik MC, Claassen GDH, Meuwissen MPM, Smit AB, Saatkamp HW, 2021, The economic value of sustainable soil management in arable farming systems – A conceptual framework, European Journal of Agronomy. Volume 129, 126334

  4. LaCanne CE and G. Lundgren JG, ​2018, Regenerative agriculture: merging farming and natural resource conservation profitably. PeerJ  6:e4428 https://doi.org/10.7717/peerj.4428

  5. Report by World Economic Forum. 2022, Transforming Food Systems with Farmers: A Pathway for the EU