ממשקי סילבופסצ'ר Silvopasture הינם ממשקם אשר משלבים באופן מכוון עצים ביחד עם פעולות רעייה של בעלי חיים על אותם השטחים.
מערכות אינטגרטיביות אלו מנוהלות באופן אינטנסיבי כך שניתן להפיק תוצרת הן מהעצים (פירות, סיבים, חומר בארה) והן מהשטחים הפתוחים (מספוא), ובכך הן מייצרות מקורות הכנסה למגדל לטווחים קצרים וארוכים בו זמנית.

העקרונות האגרונומיים עליהן נשענות מערכות סילבופסצ'ר מוצלחות כוללים למשל שטחי מרעה שעליהם צומחת עשביה טבעית או זרועה, העשרת הקרקע בחנקן על ידי מיני קטניות, ומשלבות מחזורי רעייה קצרי מועד המנצלים את תקופות הצימוח והקציר באופן אופטימלי למקסום התועלות.
הכנסות השנתיות הסדירות מהמרעה יכולות לסייע לממן ולתמוך כלכלית בממשקי העצים בשנים הראשונות שלאחר הנטיעה ועד שהעצים מתחילים להניב, וכן  ובנוסף מאפשרים גישה  נוחה לעצים בזמן הקטיף .
מחקרים וניסיונות ברחבי העולם מוכיחים כי אף על פי שמערכות מורכבות אלה עשויות לדרוש מספר פעולות ניהול שונות, סך התועלות והרווחים יכולים להפוך ממשק זה  לכדאי כלכלית.

 

עקרונות לניהול ממשק סילבופסצ'ר. מקור: תר ה USDA

 

 

ניתן לנהל מערכות סילוופסצ'ר על ידי הכנסת המרעה אל תוך חורש מטע, או על ידי נטיעה של עצים בשטחי מרעה.
העיקרון  המנחה החשוב ביותר בניהול בממשקי סילבופסצ'ר, היא רעייה מחזורית והעברת העדרים באופן תדיר מחלקה אחת לשנייה, על מנת למזער את הנזק לעצים ולאפשר התחדשות של העשבייה.
חשוב לתכנן בקפידה את הממשקים בראייה ארוכת טווח, על מנת לאפשר את התחדשות העצים בצורה אופטימלית.

עדר כבשים רועות בשדה חיטה לאחר קציר בנגב. מקור: מאור לוי

מערכות Silvopasture יכולות להקל  ולהפחית עקות חום, ולשפר את תנובת  בעלי החיים ורווחתם. (צילום: USDA)

 

ענפי בעלי החיים שיכולים להתאים לממשקי סילבופסצ'ר כוללים: בקר, כבשים, עזים, סוסים, תרנגולות (רגילות, הודו) שנפוצים בישראל. בעולם קיימים גם ממשקים שמשלבים בעלי כנף גדולים כמו יענים, אמו וריאה, או חיות ציד כגון ביזונים, צבאים, איילים, קאריבו ועוד. בהתאם למיקום הגאוגרפי ותנאי האקלים, גם העצים עצמם יכולים לספק לבעלי החיים תוספות תזונתיות יקרות ערך הן כמספוא (עלים ענפים) והן כגרעינים ופירות עשירים בחלבון  (בלוטים, חרובים, אגוזים ושיטים בעלות תרמילים אכילים). אחת התועלות העיקריות שמספקות  מערכות סילבופסצ'ר , בישראל בפרט, היא היכולת למתן עקות חום בסביבת הגידול של בעלי חיים, מה שעשוי לשפר משמעותית  את התנובה (חלב, בשר)  וכמובן גם את הרווחת בעלי החיים. חשוב לציין כי לא על כל שטחי המרעה המשמשים מגדל או קבוצה של מגדלים להיות מנוהלים כסילבופסצ'ר על מנת להנות מהיתרונות של מערכת משולבת זו, ניתן כמובן לשלב שטחי סילבופסצ'ר עם שטחים ברמת ניהול נמוכה יותר.

גם תרנגולות יכולות ליהנות מהיתרונות של מערכות סילוופסטור. מקור: אתר הUSDA

עוד תועלות שיכולים ממשקי סילוופסצ'ר יכולים לספק הן משיכה והעשרה של מגוון מני חיות הבר באזור (שלבים , וחוגלות למשל) ולשפר את איכות המים. זריעה של צמחי מספוא מגנה על הקרקע מפני סחף, ונזקי נגר ורוחות, ומעשירה את החומר אורגני בקרקע מה שמשפר את המבנה והתכונות שלה. ממשקי סילבופסצ'ר אף מהווים  "נוף אטרקטיבי" כתפאורה אסתטית "דמוית פארק".

לקריאה נוספת, באתר האגרופורסטרי של ה USDA:

 https://www.fs.usda.gov/nac/practices/silvopasture.php