מיקום: בזום- לינק ישלח לנרשמים


מועד 4.1.2023, בשעה 18:00 או 20:00 (לפי מה שירשמו הרוב)

תיאור: ד"ר מאור מצרפי ירצה בנושא הכרת הצמחים הפולשים, דרכי התפוצה והטיפול בהם, ומניעת התפשטותם, בשדות חקלאיים ובסמוך להם.