תאריך: 01.03.2024

שעה: 09:00 – 13:30

מיקום: תל אורחה חאן גוחדר


המלחמה עדיין אתנו, החיטה מתקשה לצמוח בחלקים מן הארץ עקב משבר ידיים עובדות בחקלאות, אך המרעה צומח שוב..

התברכנו בחורף מוקדם עקבי וחזק, כמות המשקעים בגולן (וברוב הארץ) כבר עברה את הממוצע השנתי.

ב1.3.24 ניפגש בשטחי המרעה במרכז הגולן לסיור מרעה. נשמח מאוד שתצטרפו אלינו. גם בימים אלו, ובמיוחד בהם, זה משמח מחבר ונותן אוויר לנשימה, לצאת למרעה עם אנשים טובים, ולדבר על דברים שעושים טוב לטבע, לאדם ולאדמה.

שטחי המרעה של בקר מבוא חמה מנוהלים בגישה הוליסטית ובעזרת רעייה מתוכננת ממאי 2021. ניהול בגישה הוליסטית זה ניהול להגברת היעילות של תהליכי האקוסיסטמה בהוה ובעתיד (מחזור המים, מחזור המינרלים, פוטוסינטזה, ומגוון המינים).

כלומר הפעולות שלנו מכוונות להגברת כל אלו, תוך שמירה על איכות החיים בתהליך, ותוך מחשבה על שיפור הסביבה עכשיו כדי שתוכל גם עוד 200 שנה לספק את צרכי ואיכות החיים של צאצאינו. משם תבוא גם הרווחה הכלכלית והחברתית.

מעניין אתכם?

אם כן נשמח מאוד להיפגש בשטח🌿

מצורפת כאן ההזמנה לסיור. למעוניינים, אנא הרשמו דרך ההזמנה המצורפת.

בשורות טובות 💙💛