תאריך: 07.05.2024

שעה: 08:30 – 14:00

מיקום: נירים וגילת


אגף ענפי שירות וסביבה חקלאית בשה"מ, בשיתוף שילוני מיחזור ומעבדת שירות שדה – גילת, מזמינים אתכם – חקלאים, יצרני קומפוסט ואגרונומים, לסיור שבמהלכו נתוודע לדיגום, לבדיקה ולפיענוח תוצאות בקומפוסט מסחרי.

הסיור יתקיים ביום שלישי, כ"ט בניסן תשפ"ד, 7 במאי ,2024 בין השעות ,14:00-08:30

בנירים ובגילת.

תוכנית הסיור:

• דיגום ערימת קומפוסט

• הרצאה בנושא שיטות הבדיקה- ליבי פרמן, מנהלת מעבדת גילת

• סיור במעבדת שירות שדה

• הרצאה בנושא פיענוח תוצאות המעבדה לבדיקת הקומפוסט-מדריך קרקע, מים והזנת הצמח בשה"מ


ההשתתפות בסיור היא ללא עלות כספית, אך מחייבת רישום מוקדם.

מספר המשתתפים מוגבל, ולכן במקרה של ביטול השתתפות נודה על קבלת הודעה

במייל חוזר, כדי שנאפשר למעוניינים נוספים להצטרף.לקבלת מידע ופרטים נוספים:

אבירם ג'ונסון, מנהל תחום מגוון ביולוגי וקיימות, שה"מ, נייד: 052-3636546

מירב חג'בי, רכזת הדרכה, שה"מ, נייד: 050-6249266; דוא"ל: il.gov.moag@m