מאחורי הקלעים של הפרויקט הלאומי לשיקום נחל ציפורי

תאריך: 01.02.2024

שעה: 14:00 – 15:30

מיקום: אונליין (מצורף לינק למתעניינים)הצטרפו אלינו למפגש השמיני בסדרת המפגשים המקוונים בהם יציג צוות 'הפרויקט הלאומי לשיקום נחל ציפורי' את התקדמות הפרויקט, השלבים המרכזיים בעשייה וישתפו בדילמות המרכזיות של הצוות.

הקרקע החקלאית באגן נחל ציפורי מוערכת בכ-130,000 דונם, ומהווה כ- 40% משטח האגן. חלק גדול הפעילות החקלאית מתקיימת בסמיכות לנחל ומשפיעה עליו. על כן, נושא החקלאות והממשק בין החקלאות לנהל מהווים חלק משמעותי בתהליך השיקום של הנחל.


הפרויקט הלאומי לשיקום נחל ציפורי עוסק בממשק חקלאות-נחל במספר היבטים:  • חקלאות ומים – פתרונות לזרימת בסיס רציפה בנחל, אספקת מים לחקלאים, צמצום שאיבות מהנחל לצורכי השקיה.

  • חקלאות ומזהמים – צמצום כניסת מזהמים לנחל שמקורם בחקלאות, כגון מזהמים ביולוגיים מחקלאות מרעה ומזהמים כימיים מתשטיפים של חומרי הדברה ודישון.

  • חקלאות ומטיילים בסביבת הנחל – הפרדה מיטיבית בין שטחי החקלאות לשבילי מטיילים בסביבת הנחל, על מנת להפחית הפרעות הדדיות כגון ריסוסים, כניסת רכבי שטח ועוד.

  • חקלאות ואקולוגיה – שמירה על מרחב הנחל ויצירת חיץ בין החקלאות לנחל, בין היתר על ידי הרחקת עדרים מהנחל ואימוץ פרקטיקות חקלאיות תומכות סביבה.


במפגש זה נסקור את כלל הממשקים בין חקלאות לנחל ונצלול לעומק להצגת התוכניות בנושאי:  • הסדרת מרעה והפרדת שימושים – שי גלעד, יועץ החקלאות לפרויקט השיקום בנחל ציפורי

  • חיבור חקלאים למים והפסקת שאיבות – שמעון טל, מהנדס מים, יועץ בתחום המים לפרויקט השיקום בנחל ציפורי

  • פרוטוקולים לחקלאות סביבתית – "סל שיקום ותמיכה" לחלקות חקלאיות – שי גלעד, יועץ החקלאות לפרויקט השיקום של נחל ציפורי

  • חקלאות משמרת קרקע – אלון מאור, מנהל תחום תכנון פיזי וחקלאות משמרת באגף לשימור קרקע וניקוז, משרד החקלאות פיתוח הכפר.


מוזמנים ומוזמנות להצטרף!