תאריך: 08.04.2024

שעה: 14:00 – 15:30

מיקום: אונליין (מצורף לינק הרשמה למתעניינים)


"פורום האקלים הישראלי" ו"טוב השדה", מזמינים אתכם.ן לוובינר בנושא חקלאות מקיימת וביטחון מזון – נוכח הסכנות הרבות הניצבות בפני חקלאות הישראלית, ובזמן שמשרדי הממשלה עובדים על התכנית הלאומית לביטחון מזון.

הצטרפו אלינו לוובינר שיעסוק בחקלאות כפתרון ולא כבעיה, ובו יוצגו מחקרים, מודלים ופרקטיקות של חקלאות מקיימת בישראל ובעולם.מברכים:

אורן לביא – מנכ"ל משרד החקלאות

ד"ר דב חנין – יו"ר פורום האקלים הישראלי

ד"ר דורית אדלר – יו"ר הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא

ד"ר שמואל אסולין – מנהל מכון וולקני

דוברים:

אורי צוק בר, סמנכ"ל אסטרטגיה משרד החקלאות – הצגת מטרות התכנית הלאומית

ד"ר גיל אשל, התחנה לחקר הסחף, משרד החקלאות – בריאות קרקע ואגירת פחמן ככלי להתמודדות עם משבר האקלים

ד"ר יזהר טוגנדהפט, מנהל מקצועי טוב השדה – פיתוחים בחקלאות האורגנית ככלי לכל חקלאי

ד"ר לירון אמדור, חוקרת במכון יסודות – קיימות ביצירת דור המשך בחקלאות בישראל

לירון ישראלי, מנכ"ל אדמה חיה – פרויקט חקלאות מחדשת בכותנה הישראלית

טוביאס בנדל, מייסד Soil & More Impact – עתיד החקלאות במצרים – השוואת ביצועים חקלאים, כלכליים וסביבתיים בהסבת 100% מהחקלאות במצרים לאורגנית

פול הולמבק, יועץ בIFOAM ומנכ"ל Organic Denmark לשעבר – לקחים מהאיחוד האירופי – מדיניות ושותפויות שהגיעו פריצות דרך בחקלאות האוגנית