מיקום: שדמאמא או גלאון (עדכון יימסר למשתתפים)

מועד: 4.3.2023 יום שבת שעה 10:00

תיאור: מבוא והיכרות עם מארג החיים בקרקע