מחסומי רוח מורכבים מנטיעת שורות ישרות של  עצים ושיחים שנועדו לספק תועלות כלכליות, סביבתיות וקהילתיות. אמנם התפקיד העיקרי של מרבית מחסומי הרוח הוא למתן ולהאט רוחות במטרה לייצר תנאים נוחים יותר לקרקעות, יבולים, בעלי חיים, חיות בר ובני אדם, מחסומי רוח, המכונים לעתים גם רצועות הגנה או גדר חיה, יכולים גם לשמש למטרות מועילות נוספות כמו הצללה לבעלי חיים, מחסום ויזואלי, אסתטיקה, פעילות פנאי ונופש ותנובת פירות. מחקרים הראו כי מחסומי רוח יכולים לספק שירותי מערכת אקולוגיים, גם לאזורים הנמצאים מעבר לשטחי החווה כמו העשרת  המגוון הביולוגי, יצירת  בתי גידול לחיות בר ולחרקים מאביקים אצירת פחמן בקרקע, ושיפור איכות הקרקע והמים.

יותר ויותר מחסומי רוח בעולם כיום מתוכננים מראש כך שניתן יהיה להפיק מהם הכנסה ומוצרים נוספים לשימוש בתפעול החווה.

כמעט תמיד, מחסומי רוח יכולים לשרת יותר ממטרה אחת, אך על מנת להפיק מהם את מירב התועלות, חשוב  לתכנן אותם מראש ולהתאים אותם למיקום הספציפי שבו הם מוקמים. יש לקחת בחשבון את תנאי השטח כמו כיווני הרוחות, ולהתאים את  הגובה, הרוחב, והצפיפות של המינים שבוחרים לנטוע על מנת להפיק את המירב התועלות ששובר הרוח יספק.

קיימים מספר סוגים של מחסומי רוח

מחסומי רוח בשדה (מסביב לשדה, אבל גם יכולים להשתלב בתוכו), מגנים על גידולים שרגישים לרוח, הם גם ממתנים סחף קרקע על ידי הרוח , מגדילים את כמות היבול, מסייעים בהאבקת הדבורים (בבחירה נכונה של מינים) וכן יכולים לשפר את יעילות ההשקיה (פחות נגר ויותר חלחול) ואת היישום של חומרי הדברה (פחות רוח, פחות פיזור מחוץ לשדה). מחינה אסתטית, מחסומי רוח יכולים להסתיר מפגעים נופיים , ולהפחית מפגעי רעש וריח המגיעים ממשקי גידול של בעלי חיים.

מחסומי רוח.שילוב גידולים מיוחדים כמו דוגווד אדום-גבעול המשמש למחסום רוח יכול לספק מקור הכנסה נוסף לבעלי הקרקעות. מקור: אתר ה USDA

בארה"ב כיום יותר ויותר מחסומי רוח מתוכננים מראשכך שיספקו מקורות הכנסה נוספים למגדל. ניתנת עדיפות לבחירת עצים ושיחים שיכולים לייצר פירות, אגוזים, דלק, מספוא ואפילו חומרי יצירה שניתן למכור או לעבד, במטרה לגוון את אפיקי ההכנסות של החווה. במקרים שבהם נעשה שימוש בעצים או שיחים מניבים, חשוב לתכנן ולקחת בחשבון את אופן הקטיף, ולנהל אותו  כך שלא יפגע בתפקוד המקורי של הרצועה כמחסום רוח.

ניתן להתאים מחסומי רוח לשימושים מיוחדים שיתאימו לפרקטיקות חקלאיות ספציפיות. למשל בחקלאות אורגנית, הרצועות המעוצות יכולות להוות  בתי גידול למאביקים וליצור מחסום פיזי השומר על   התוצרת האורגנית. על  מנת למשוך מאביקים רצוי לשלב ברצועה מגוון של מינים הפורחים בתקופות שונות, וכך לספק להם מזון לאורך תקופה ארוכה יותר. תמיכה במאביקים מקומיים יכולה להיות גם על ידי בחירה בצמחים ששומרים על פיסות קרקע לא מופרות, ולספק כך מחסה לדבורים המקננות על הקרקע. ניתן לתכנן את הרצועות המעוצות כך שיהוו מחסום המגן על שדות אורגניים ועל מאביקים (פראיים או מבויתים מפני רסס של חומרי הדברה ואבק עתיר כימיקלים.

בימים אלה, מתבצעות עבודות משמעותיות על ידי NAC   (המרכז הלאומי לאגרופורסטרי של משרד החקלאות האמריקאי, National Agroforestry Center) ביחד עם שותפים נוספים כדי לתמוך בהקמה, חידוש ותחזוקה  של מחסומי רוח. הארגון יצר  מפת סיפורים המתארת באופן ויזואלי את ההיסטוריה של מחסומי הרוח של המישורים הגדולים של ארה"ב  Windbreaks of the Great Plains   , כולל סקירת המצב הנוכחי וההזדמנויות הגלומות במחסומי רוח באזור זה. אפליקציית אינטרנט אחרת, Trees Outside Forests Interactive Web Viewer, מספרת את הסיפור של האגרופורסטרי במדינות המישורים הצפוניים של ארה"ב, וכוללת מפות של תכסית העצים ברזולוציה גבוהה.

מחקר מקיף הסוקר את אימוץ מחסומי הרוח בארה"ב שנערך על ידי צוות ה NAC מצא כי המניע העיקרי של מגדלים להקים במחסומי רוח  הוא להרוויח תועלות כלכליות עקיפות (מניעת סחף קרקע, הגנה על בעלי חיים, מיתון רוחות ובקרת שלג), אך יותר ויותר חקלאים לקוחים בחשבון היום תועלות נוספות שיוכלו להרוויח מתכנון נכון המשלב אלמנטים נוספים, ואכן מסתמנות שישנן עליות בתוצרת החקלאית המגודלת ובתנובת בעלי החיים. בסך הכל שביעות הרצון של החקלאים מטיפוח מחסומי רוח מעוצים ב 32 מחקרים שונים הייתה גבוהה מאד וחקלאים מצאו ששילוב השיטה בשטחיהם משתלמת ומועילה.

לקריאה נוספת באתר האגרופורסטרי של ה USDA

https://www.fs.usda.gov/nac/practices/windbreaks.php