הגורם העיקרי לסחף קרקע מואץ בשטחים החקלאים הוא הפרת הקרקע באמצעות עיבודים/פליחה.

עיבוד הקרקע הוא תהליך מכני ה'שובר' את המבנה הטבעי שלה במטרה להכין אותה לזריעה, להדביר עשבים, לקיים סניטציה וליישם זבלים אורגניים ודשנים.

ככל שדרגת העיבוד אינטנסיבית יותר, הרס מבנה הקרקע חמור יותר, ואיתו פוחת אחוז הכיסוי הצמחי של הקרקע. הותרת קרקע חשופה, בשילוב עם עיבודים תכופים בשטחים חקלאיים, מובילה להרס המבנה שלה ולאובדן השכבה העליונה (סחף קרקע), כאשר שכבה זו היא הפורייה והחשובה ביותר.

הרס המבנה חושף את הקרקע לתהליכי סחיפה מואצים על ידי מים ורוח, לאובדן חומר אורגני ויסודות הזנה, לפליטה מוגברת של גזי חממה ולהפחתה של המגוון הביולוגי.

הרס מבנה הקרקע עלול להוביל לאיטום פני השטח, הידוק קרקע ופגיעה בתכונות ההידראוליות שלה (תאחיזת מים וחלחול).

בנוסף, פליחה ועיבוד אינטנסיבי חושף את המיקרואורגניזמים החיים בשכבות העליונות של הקרקע לקרינה ואוויר, כאשר אוכלוסיית הפטריות (המיקוריזה של הקרקע) היא הרגישה ביותר והראשונה להיפגע.

פליחה אגרסיבית לפני זריעה משאירה שדה חשוף ופגיע לסחף. מקור: Pixabay

איך הכול התחיל?

הניסיונות לצמצום הפרת הקרקע באמצעות הפחתת עיבודים בקרקעות החקלאיות החלו במישורים הרחבים בארה"ב בסוף שנות השלושים של המאה הקודמת, בתגובה להרס הקרקעות הרב שנגרם לאחר שנות בצורת ממושכות, תקופה המכונה "קערת האבק". באותה תקופה החלו גם המחקרים הראשונים בשימור קרקע או בהפחתת עיבודים, שכללו שינויים בכלי החריש, אשר אפשרו לשאריות חומר אורגני מהגידול להישאר על פני הקרקע ולצמצם את הסחף הנגרם על ידי רוח ומים. גרסאות ראשונות של שיטות זריעה ללא עיבוד מכין, ישירות לתוך שאריות הגידול הקודם (שלפים) ולתוך כיסוי צמחי יזום (גידולי כיסוי) היוו את הבסיס לממשק 'אפס עיבוד' (אי פליחה). אוסף פעולות אלו הוביל למה שהיה מכונה עיבוד משמר, שהתפתח עם השנים לחקלאות משמרת קרקע.

הפתרון

הימנעות מפליחה, או הפחתה משמעותית, בשילוב עם שיטות מחדשות נוספות כמו גידולי שירות/כיסוי, משפרת משמעותית את מבנה הקרקע, את יכולת החלחול ותאחיזת המים שלה, מעודדת צבירה של חומר אורגני ואצירה של פחמן הקרקע, את חדירת המים ואת שימורם, ואת סילוק הפחמן.  עם זאת, בקרקעות מסוימות (בד"כ מאד כבדות) עיבוד מינימלי יכול להיטיב עם בית השורשים ולשפר את מצב הגידול ובריאות  הקרקע, מה שיכול לשחרר ולאוורר את אזור בית השורשים מה שייטיב עם הגידול ישפר את בריאות הקרקע וייעל את אצירת הפחמן. (לינק להרחבה על שיטות אי פליחה) , משרד החקלאות כיום מעניק תמיכות לחקלאים לטובת רכישה של מיכון מתקדם כגון מזרעות אי פליחה

רולר קרימפר מועך גידולי שירות לפני זריעה. צילם: אילן לידל

מזרעת אי פליחה, זורעת ישירות לתוך גידולי השירות המעוכים. צילם: אילן לידל

תירס צומח מבעד לגידולי השירות המעוכים. צילם: אילן לידל

תירס שנזרע לתוך גידולי שירות. צילם: אילן לדל

לינק לסרטון קצר המלמד כיצד ניתן לבדוק את מצב הקרקע בחלקה:

https://www.youtube.com/watch?v=FKa2oIgRuPY&ab_channel=Vale