חקלאות מחדשת Regenerative Agriculture

"חקלאות מחדשת" הינה חקלאות סביבתית והוליסטית הבוחנת חקלאות כלכלית וסביבתית בראי מצב הקרקע והמגוון הביולוגי.

היא מיועדת לכל חקלאי.ת ונדרשת התאמה של קנה מידה ומיקום גיאוגרפי.

גישה זו קיימת כעשור במדינות רבות מתוך צורך חקלאי, חברתי ומדיניות לשימור ופוריות הקרקעות המתדרדרת ומאיימת על קיום המשכי של חקלאות ומזון.

הבעיה: שטחים אדירים בעולם כבר אבדו את פוריות הקרקע בשל שיטות חקלאות אינטנסיבית.

 

עולם החקלאות המחדשת כולל בתוכו מגוון שיטות של חקלאות ומרעה, המסייעות לשקם אותה על מנת שתוכל לספק לנו תועלות סביבתיות וכלכליות.

המטרה העיקרית

במעבר לחקלאות מחדשת היא לייצר מערכות מזון ארוכות ויציבות המאפשרות חקלאות מיטיבית יותר עם הסביבה ובריאות הצרכנים.ות.

האם החקלאות המחדשת כלכלית?

השיטה נבחנת כלכלית אך תלויה בנתונים אותם אנו נשמח לאסוף ולשתף.

יש כיום נתונים שצמצום דישון בשליש יכול לשפר הן ירידה באיכות ירק של גזר ותמר מג'הול ללא ירידת ערך בתפוקות השטח.

כתבה על כלכליות חקלאות מחדשת

 

שיטות

שיטות מתבססות בראש ובראשונה על העשרת הקרקע בחומר אורגני, הנחוץ לחקלאות ולשיקום המגוון הביולוגי המצוי בה, מעל ומתחת לפני השטח.

 

תוספת של חומר אורגני לקרקע, משפרת משמעותית את תאחיזת המים שלה,  מעשירה אותה בחומרי הזנה חשובים, מה שמפחית את הצורך ביישום של חומרי דישון והדברה כימיים, ובניהול מושכל מאפשר לעיתים להימנע לחלוטין מהשימוש בהם.   יישום שיטות של חקלאות מחדשת מסייעת במלחמה  בשינויי האקלים על ידי אדפטציה של השיטות ואף מטיגציה, כאשר הממשקים מנוהלים בצורה מיטבית, והכי חשוב, מספקת לנו תוצרת טעימה בריאה ושמחה הרבה יותר.

יישום ארוך טווח של שיטות חקלאות מחדשת רותמות את היכולת היצרנית של הצמחים לסגירת מחזור הפחמן, לאצירה של פחמן בקרקע בעומקים שהולכים וגדלים עם הזמן, ומייצרת עבור הגידולים סביבה בריאה ועשירה המסייעת להם להתמודד באופן טבעי עם עקות, בשל העלייה בזמינות המים, של חומרי ההזנה ושל מיקרואורגניזמים מיטיבים. בניגוד לחקלאות קונבנציונלית המאיצה את שחרורו של הפחמן האצור בקרקע, חקלאות מחדשת מסייעת בהפחתת ריכוזי ה CO2 באטמוספירה על ידי צבירתו, ואצירתו המחודשת בקרקע,  ובכך מסייעת בתיקון הנזקים שנגרמו לאורך שנים רבות של יישום פרקטיקות חקלאיות קונבנציונליות.

על מנת ולהתחיל וליישם שיטות מעולם החקלאות המחדשת במטרה ליצר קרקע בריאה ופורייה יותר, ניתן להתחיל ביישום שיטות מעולם החקלאות המחדשת באופן הדרגתי, ואין חובה ליישם את כל השיטות בבת אחת ובמקביל.  במעבר לגידול בשיטות מחדשות, מדובר למעשה שינוי תפיסתי שמחייב התאמה נכונה הן לממשק הגידול, והן למגדל עצמו ולהקשרו האישי (קונטקסט).  על כל מגדל, בין אם הוא גדול או קטן, מקצועי או חובבן, להחליט מהי רמת החקלאות המחדשת שאותה הוא מעוניין (ומסוגל) ליישם כבר מחר בבוקר, ואילו פרקטיקות היה רוצה לאמץ בעתיד.

 

יש לזכור שהמעבר לממשקים של חקלאות מחדשת הוא תהליך של למידה והשקעה לטווח ארוך כך שרצוי לבנות תוכנית הדרגתית לביצוע מאחר ויהיה צורך לבצע התאמות לאורך הדרך.

 

ככל שמגדלים רבים יחליטו לאמץ חקלאות מחדשת, ייווצר רצף של שטחים בריאים ומשגשגים, המייצרים תוצרת בריאה ונקייה מרעלים, ייטב לסביבה ולכולנו.

 

 חמשת העקרונות לשיפור ושמירה על בריאות הקרקע :

על פי משרד החקלאות האמריקאי, ה USDA

 1. הפחתת עיבודים של הקרקע
 2. גידול מגוון של גידולים, להגדלת המגוון הביולוגי 
 3. שמירה על קרקע מכוסה בכל השנה 
 4. שמירה על שורשים חיים במהלך כל השנה להזנת הקרקע
 5. שילוב בעלי חיים בממשקי הגידול למחזור נוטריינטים והגדלת מגוון הצומח.

 

חמשת העקרונות לחקלאות מחדשת. מקור: אתר ה USDA

 

החקלאות המחדשת עוסקת בתחומים :

 

מבנה הקרקע – תרומה לקרקעות בריאות ויציבות, המעלה את הפוריות

יכולות הידראוליות – שיפור יכולת החלחול ותאחיזת המים של הקרקע, כאשר נגר היוצא מהחלקה נקי מכימיקלים (חומרי הדברה ודשנים) ואינו מזיק לסביבה

מגוון ביולוגי – תמיכה והעשרה של המגוון הביולוגי בתוך הקרקע ומעליה על מנת שתתקיים מערכת אקולוגית חזקה ומאוזנת

חומר אורגני בקרקע – שאיפה ליצירת מערכות בעלות מאזן פחמן שלילי, שיקלטו ויקבעו יותר פחמן מאשר הן פולטות בניגוד לחקלאות הנוכחית שלנו לאחת של הפחתה פחמנית משמעותית להפליא  ובכך לטהר את האטמוספרה מרמות מורשת של CO2.

 

 

בחלק זה נדון כיצד נגרמים הנזקים לקרקע בעקבות יישום של שיטות קונבנציונליות לאורך זמן, ומהן השיטות החלופיות הזמינות.

חלק משיטות מחדשות אלה עלולות להיתפס במבט ראשון כפעולות מאד יקרות מסובכות או בלתי יעילות, וברור לחלוטין שעל מנת ששיטה תהיה ברת קיימא, היא חייבת גם להיות רווחית מההיבט הכלכלי עבור המגדל.   מרבית המחקרים שנערכו בעשורים האחרונים, וממשיכים להיערך על ידי חוקרים בכל העולם, מסכמים כי גם אם נדרשת השקעה כלכלית ראשונית (לרכישת ציוד או חומרים חדשים), השקעה זו מחזירה את עצמה תוך שנים בודדות, ולאורך זמן הרווחים צפויים לגדול (בעיקר בזכות ירידה בהוצאות), הן במישור הכלכלי וכמובן במישור הבריאותי והסביבתי. ממשלות רבות בעולם, וביניהן גם ישראל מעניקות תמיכות כספיות לחקלאים אשר מעוניינים לעבור וליישם שיטות משמרות ומחדשות קרקע, בין אם בהשתתפות בעלויות הרכישה של מיכון יעודי, ובין אם בעלויות הזריעה של גידולי שירות.

 

 1. צמצום עיבודים, הימנעות מפליחה והפרעה מינימלית לקרקע – לקריאה בהרחבה

  רולר קרימפר מועך גידולי שירות לפני זריעה. צילם: אילן לידל

 2.  העשרת הקרקע בחומר אורגני כחלופה ליישום דשנים סינתטיים – לקריאה בהרחבה

  תירס צומח מבעד לגידולי השירות המעוכים. צילם: אילן לידל

  3. בניה העשרה ותמיכה במגוון הביולוגי – לקריאה בהרחבה

  מארג המזון בקרקע. מקור: אתר ה USDA

  4. שילוב ממשקי רעייה של בעלי חיים בשטחי הגידול – לקריאה בהרחבה

  עדר כבשים רועות בשדה חיטה לאחר קציר. מקור: מאור לוי

   

  עם הפנים קדימה

  בכל העולם כיום מבינים שיש צורך לעשות "חישוב מסלול מחדש", ולחפש דרכים לקיים את החקלאות שלנו באופן שהינו בר קיימא לשנים רבות, ולהיתלות מעט ככל הניתן בתשומות חיצוניות (דשנים וחומרי הדברה) המיוצרות באופן מלאכותי ומזהם, ושמחירן רק הולך ועולה עם השנים.

  לא בכדי דווקא חקלאים במדינות עולם שלישי שמחים לאמץ פרקטיקות מעולם החקלאות המחדשות בשל העלות הנמוכה היחסית של התשומות שהם נדרשים לרכוש היות והתלות בחומרי הדברה ודשנים יקרים מצטמצמת משמעותית. המעבר אינו פשוט, אך הוא אפשרי בייחוד כאשר ישנם הדרכה וליווי מקצועיים לאורך התהליך.

  העמותה הישראלית לחקלאות מחדשת ואגרופורסטרי

קמה על מנת לנסות ולגשר על פערי הידע ולייצר בסיס ידע מקומי הפתוח  למגדלים וחקלאים מכל קצוות הארץ במעבר לחקלאות מחדשת