תמר כפרי, אפריל 2023

 

אחת השאלות הבוערות בעצמותיהם של חקלאים וחקלאיות בימים אלו, היא האם חקלאות מחדשת היא רווחית?

מַעֲבָר לחקלאות מחדשת יכול להיות מוצא אחרון, בשל חשש לִפְגִיעוּת אקלימית ואבדן קרקעות.

החברה האנושית, אינה יכולה להמתין לאבדן כל הקרקעות המעובדות באופן אינטנסיבי כדי להפנים את הצורך העמוק בשינוי.

חקלאות אינטנסיבית לוקחת בחשבון שיש דלקים פוסילים להמשיך להניע את גלגלי הטרקטורים ושרשראות אספקה רחוקות ובזבזניות במשאבים.

 

אולם, השנה היא 2023 וכל המשאבים הללו במשבר:

מים, דלקים פוסילים ודשנים נמצאים בעליית מחירים תלולה בשל מחסור ובזבוז.

זוהי נורה אדומה גם לחקלאים וגם לצרכנים שמחפשים יחד פתרונות יצירתיים.

מהי חקלאות מחדשת?

חקלאות מחדשת היא חקלאות הבוחנת אתגרים סביבתיים בניהול חקלאי בגישות שהן מבוססות טבע ובריאות קרקע.

היא שונה מחקלאות אינטנסיבית אבל מאשר מבוססות כימיה ודלקים כפי שנוהגים בחקלאות אינטנסיבית (1).

חקלאות מחדשת היא שילוב גישות מעשיות למגוון גידולים המייצרת גשר בין צרכים כלכליים ותזונתיים לצרכים סביבתיים.

מודדים חקלאות מחדשת בדגש על בריאות קרקע, לכידת פחמן, יבול,  ורווח לחקלאי.

 

האם היא ריווחית?

התשובה מורכבת וצריכה להיבחן לכל גידול בנפרד. בארה"ב בה אין סובסידיות חקלאיות, נמצאה ריווחיות בגידול תירס.

בבחינה של עשרים גידולי תירס מארה"ב נמצאה ירידה ביבול בשיעור של 29%, אולם עלייה בריווחיות של 78% (3). מחירי זרעים עמידים, חומרי דישון וחומרי הדברה המהווים השקעות גבוהות מנוכים מסך ההשקעות ומייצרים מאזן כלכלי. בנוסף, בהסתכלות הוליסטית לשנים קדימה, החקלאות המחדשת מייצרת תחזיות כלכליות משופרות, ככל שמרבים לעסוק בה לאורך זמן.

שני נדבכים עיקריים לעלייה ברווחיות הם עלויות בהשקעה בתחילת העונה ושווקי מסחר.

באפריקה, על פי הערכת הבנק העולמי, צפויה עלייה של כ13 אחוזים ביבול עד 2040 הודות לחקלאות מחדשת (4). על פי מספר מודלים כלכליים-חקלאיים נמצא כי חקלאות מחדשת יכולה למתן אבדן יבולים הנובעים מניצול יתר וירידת תפקודי הקרקע (2).

מקור: הפורום הכלכלי העולמי WEF

לסיכום

חקלאות מחדשת מתחילה בישראל את צעדיה הראשונים, בבחינה כלכלית מקומית יש גיבוי ממשרד החקלאות ומגורמי מקצוע מאירופה, ארה"ב ואוסטרליה שגישה זו תהיה כלכלית גם בישראל ותוכיח את עצמה כדרך חקלאית וסביבתית בטוחה יותר מהדרך בה נוסעים רב הטרקטורים כיום בישראל.

מקורות:

            1.    1. Ikerd, J., 2021, The Economic Pamphleteer: Realities of regenerative agriculture. Journal of Agriculture, Food       Systems,   and Community Development, 10(2), 7–10.

DOI: https://doi.org/10.5304/jafscd.2021.102.001

  1. Kik MC, Claassen GDH, Meuwissen MPM, Smit AB, Saatkamp HW, 2021, The economic value of sustainable soil management in arable farming systems – A conceptual framework, European Journal of Agronomy. Volume 129, 126334
  2. LaCanne CE and G. Lundgren JG, ​2018, Regenerative agriculture: merging farming and natural resource conservation profitably.PeerJ  6:e4428 https://doi.org/10.7717/peerj.4428

     4.  Report by World Economic Forum. 2022, Transforming Food Systems with Farmers: A Pathway for the EU