מטרת העל של העמותה

חקר, פיתוח וקידום חקלאות מחדשת ואגרופורסטרי בישראל

 

חזון העמותה

קידום החקלאות המחדשת ואגרופורסטרי בישראל ובסביבתה, והפיכתה לחקלאות הנפוצה בארץ, המביאה פתרון להתמודדות מול שינויי האקלים והמשפרת את בריאות הסביבה והאדם.
העמותה מקדמת בעיקר את הפן המקצועי- חקלאי, של התחום, ע"י גישור פערי הידע, חשיפה והכשרה לפרקטיקות השונות ותוך העלאת מודעות.

כל זאת לצורך יצירת תשתית ראויה לביסוס התחום בארץ ואימוצו ע"י חקלאים.

כחלק מביסוס התשתית עבודתנו מקיפה מגוון רחב של תחומי ידע ופונה למגוון הסקטורים ובעלי העניין.

 

יעדי העמותה

  • הקמת פורום מומחים לחקלאות מחדשת
  • קידום מחקר יישומי, מקצועי ותצפיות בתחום, על כל רבדיו, בדגש על התאמה לתנאים המקומיים בישראל ואדפטציה לשינויי אקלים. (בתחום מקצועיים, פרקטיקות מעשיות, השפעות סביבתיות, אספקטים כלכליים חברתיים, מקומיים…)
  • תמיכה/הקמה של חלקות מודל ו- "Living Labs– מעבדות שטח וחלקות הדגמה
  • בניית שת"פ עם ארגונים בינ"ל בתחום החקלאות המחדשת והאגרופורסטרי
  • יצירת פלטפורמה לאיסוף וריכוז נתונים על הנעשה בתחום בישראל ( database) והובלת רשת לחיבורים רלוונטים
  • עידוד ותמיכה לחקלאים באימוץ פרקטיקות או במעבר לחקלאות מחדשת ולחקלאים שהתחילו ליישם פרקטיקות אלה.
  • העלאת מודעות תחום החקלאות המחדשת ואגרופורסטרי לקהל הרחב
  • יצירת מרכז פיזי, הדגמתי וחינוכי בו יוצגו פרקטיקות שונות מהחקלאות המחדשת ואגרופורסטרי, ב"בין העצים"